Tapetes Premium

Andoni

$2.602.512–$8.325.000

Egipto

$3.564.000–$8.325.000

Kairo

$3.564.000–$5.227.000

Zayse

$3.136.320–$8.325.000